Mimořádné události živelního nebo antropogenního původu se v celém světě vyskytují od nepaměti. Mnohé z nich jsou spojeny se čtyřmi živly, které
tvoří základní složky světa. Lze je chápat jako nezkrotné přírodní síly, mezi které se řadí oheň, voda, země a vzduch. Živly zároveň přinášejí rizika
pro bezpečnost lidské společnosti. Ústředním tématem konference je živel „vzduch“ a jeho dopady na bezpečnost, které jsou řešeny z rozličných úhlů
pohledu ve vztahu ke zvládání krizí. Jedná se například o řešení následků silného větru dosahujícího síly vichřic a orkánů, možnosti využití letecké
techniky k záchranným pracím, letecké havárie a psychosociální aspekty zvládání těchto situací. Konference „Bezpečná společnost 2018“ je
příležitostí pro setkání a výměnu zkušeností lidí a organizací zapojených do pomoci druhým v různých souvislostech mimořádných událostí
a katastrof. Navazuje na tradici konferencí pořádaných HZS ČR a je pátým pokračováním konferencí „Víme o sobě“ a „Bezpečná společnost“
v Jihočeském kraji. Mimořádným událostem nelze zabránit, ale je nutné se na ně připravit, umět reagovat a zmírnit následky. Účinná a kvalitní pomoc
zasaženým má být všestranná. Proto je důležité, aby byla poskytována ve vzájemné spolupráci všech místních zdrojů.


Pozvánka ke stažení