Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhl v prostorách ZÚ Hlučín ve Zbirohu šestý ročník semináře Flashover kontejnery. Seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Seminář je tradičním setkáním hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru.

Cílem semináře je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice. Na letošní seminář se podařilo opět zajistit účast lektorů ze zahraničí. Ze Slovenska přijeli zástupci Záchranné brigády HAZZ Malacky a Lešť, Slovenské asociace hasičských důstojníků, z Polska lektoři z Państwowej Straży Pożarnej v Opole.
První blok semináře se věnoval výměně zkušeností provozovatelů jednotlivých zařízení. Lektoři diskutovali organizační i technické záležitosti provozu zařízení. Byl prezentován průběh výcviků v roce 2017, technické úpravy stávajících zařízení. Představeno bylo rovněž nové zařízení HZS Libereckého kraje postavené v Raspenavě. Zástupci firmy Dräger rovněž představili letošní použití trenažéru FireDragon v České republice.
V dalších částech semináře se lektoři seznámili s aktuální situací trenažéru ve Zbirohu a novými výsledky VŠB – TU Ostrava v oblasti zkoušek zařízení CAFS (compressed air foam system) při hašení požárů v uzavřených prostorech. Zástupci HZS Středočeského kraje prezentovali možnosti použití D proudů a hasících hřebů při hašení požárů budov. Následně se lektoři zabývali problematikou údržby dýchacích přístrojů a osobních ochranných pomůcek používaných při výcvicích ve flashover kontejnerech.
Seminář poskytl lektorům cennou příležitost k setkání a výměně zkušeností. Úroveň jednání byla vysoká a velmi kladně hodnocená domácími i zahraničními hosty.
Ing. Marek Sobek, Ing. Ivo Jahn
Česká asociace hasičských důstojníků

IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455

IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455
IMG_20171122_163455