ČAHD znak

  Z činnosti ČAHD

4

Česká asociace hasičských důstojníků již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. Hasiči se snaží pověru, že pátek třináctého je nešťastný den „zlomit“ a poskytnout veřejnosti prostřednictvím různých preventivních akcí informace o tom, jak předcházet požárům či jiným mimořádným událostem.

 

V letošním roce byl „Den požární bezpečnosti“ vyhlášen na pátek 13. května a jeho hlavním tématem byl „Bezpečný dům, bezpečný byt“. K organizaci „Dne požární bezpečnosti“ se různou formou připojili profesionální i dobrovolní hasiči z hlavního města Prahy, Středočeského, Karlovarského, Libereckého, Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

1

 

Hasiči se v jednotlivých krajích organizovali různé akce, například dny otevřených dveří na požárních stanicích, ukázky požární techniky nebo zásahy složek integrovaného záchranného systému. Nezapomněli ani na akce preventivně výchovné činnosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, ukázky detektorů plynů, autonomních hlásičů požáru a přenosných hasicích přístrojů. Nedílnou součástí všech akcí byly soutěže a různé hry pro děti. Zcela jistě se největší atrakcí stala možnost absolvovat dětské TFA (soutěže pro nejtvrdší hasiče).

 

Dále v rámci „Dne požární bezpečnosti“ vyjeli profesionální hasiči s rozměrnou technikou do sídlišť a prověřovali průjezdnost ulic v hustě obydlených částech měst. Špatně parkující řidiče upozorňovali na tuto skutečnost umístěním informačního letáčku za stěrač.

2

Do organizace akcí, jejichž cílem bylo zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich práce formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí nebo omezení jejich následků, bylo zapojeno přes 800 profesionálních a dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak dvacet jedna tisíc dětí i dospělých včetně hendikepovaných spoluobčanů. Z reakce účastníků bylo patrno, že je takovéto akce zajímají a že se o činnost hasičů i ostatních složek integrovaného záchranného systému zajímají. To je pro nás závazek v takových akcích pokračovat také v příštím období.

3

 

Ing. Jaroslav Černý

za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.