Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s MV – generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jedná se o CD-ROM s aktualizací: Prosinec 2015,
12. vydání.

Bez názvoou

Toto CD obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:
•    Odstraněny neplatné starší dokumenty
•    Aktualizováno

– Poskytování psychosociální pomoci
(Katalogový soubor – Typová činnost složek IZS při společném zásahu; aktualizace: Prosinec 2015)

– Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných v Rozkazu náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV, Sbírce pokynů vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR,   Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. lednu 2016

• Nově doplněno
– Realizace preventivně výchovné činnosti u HZS ČR
– Úkoly a činnost Záchranného útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení
– Pravidla soutěže v disciplínách TFA
– Pravidla soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
– Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru (návrh národní metodiky; ČAHD z.s. & HZSOL)
– Pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů

– Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti
– Formulář „(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ“
– Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2016
– Záchrana zavalených a zasypaných osob (Konspekt odborné přípravy)
– Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy
(Katalogový soubor – Typová činnost složek IZS při společném zásahu)

Na CD-ROM je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jedná se o karty, které lze zalaminovat a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

Výše uvedené změny, včetně starších souborů, jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.
Zpracování a distribuce CD-ROMu jsou zajišťovány prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků z.s..
Ministerstvo vnitra ČR podpořilo tento projekt grantem, z něhož je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby HZS ČR.
Ostatní zájemci si mohou tento „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím emailu: milada.nevrla@cahd.cz, tel. 00420 950 720 111.

Obsah CD-ROMu je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz