ČAHD znak   

  Z činnosti ČAHD 

Česká asociace hasičských důstojníků již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru „zlomit“ a poskytnout veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků a různých preventivních akcí informace o tom, jak předcházet požárům či jiným mimořádným událostem nebo jak se při nich správně chovat.

1

V letošním roce byl „Den požární bezpečnosti“ vyhlášen na pátek 13. března 2015 a jako hlavní téma byla zvolena propagace zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru), zařízení pro detekci nebezpečných plynů a hasicí přístroje ve vozidle. K organizaci „Dne požární bezpečnosti“ se různou formou připojili profesionální i dobrovolní hasiči z hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje, což bylo více krajů jak v loňském roce.

2

V jednotlivých krajích organizovali hasiči dny otevřených dveří na požárních stanicích, prováděli ukázky požární techniky, zásahy složek integrovaného záchranného systému a cvičení s tématikou záchrany a evakuace osob. Nezapomněli ani na akce preventivně výchovné činnosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, ukázky detektorů plynů a autonomních hlásičů požáru a soutěže pro děti.

3

Dále v rámci „Dne požární bezpečnosti“ profesionální hasiči s rozměrnou technikou vyjeli do sídlišť a prověřovali průjezdnost ulic v hustě obydlených částech měst. Špatně parkující řidiče upozorňovali na tuto skutečnost umístěním informačního letáčku za stěrač.

4

Do organizace akcí, jejichž cílem bylo zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich práce formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí nebo omezení jejich následků, bylo zapojeno přes 400 profesionálních a dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak deset tisíc návštěvníků. Z reakce návštěvníků bylo patrno, že je takovéto akce zajímají a že se o činnost hasičů a složek integrovaného záchranného systému zajímají. To je pro nás závazek v takových akcích pokračovat i v příštím období.

 

Ing. Jaroslav Černý

za Českou asociaci hasičských důstojníků, o.s.