ČAHD znak

Den požární bezpečnosti 2015

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti.

Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru zlomit pořádáním různých preventivních akcí. V roce 2015 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. března. I nadále zůstává zachována symbolika pátku, který je třináctým dnem v měsíci.

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k účasti na Dni požární bezpečnosti profesionální i dobrovolné hasiče, orgány státní správy a samosprávy, občanská sdružení, veřejně prospěšné a jiné organizace působící na úseku požární ochrany.

Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků, případně likvidaci.

Hlavní témata Dne požární bezpečnosti:

  • zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru)
  • zařízení pro detekci nebezpečným plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)
  • hasicí přístroj ve vozidle

Doporučené formy realizace Dne požární bezpečnosti:

  • organizace dnů otevřených dveří (doporučuje se začlenění jednoduchých preventivních témat)
  • provedení cvičení ve vytipovaných provozech
  • provedení kontroly příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst
  • předání informací hromadným informačním prostředkům o smyslu, významu a formě této preventivní akce

Současně prosíme všechny subjekty, které se jakoukoli formou ke Dni požární bezpečnosti připojí, aby informaci o realizované akci a její formě, počtu účastníků z řad organizátorů a přibližném počtu účastníků zaslali na mailovou adresu jaroslav.cerny@hzsol.cz.

 

Ing. Jaroslav Černý

za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.