2

ve spolupráci s
Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR

SEMINÁŘ FLASHOVER KONTEJNERY 2014

Ve dnech 27. a 28. listopadu proběhl v Brně již třetí ročník semináře Flashover kontejnery. Seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelství HZS ČR a Školícím a výcvikovým zařízením HZS ČR Brno. Seminář je tradičním setkáním hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru. Cílem semináře je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice. Na letošní seminář se podařilo zajistit účast lektorů ze zahraničí. Ze Slovenska přijeli zástupci HAZZ, Záchranné brigády Malacky a z Polska lektoři ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Program semináře sestával z několika bloků.

První blok se věnoval výměně zkušeností provozovatelů jednotlivých zařízení. Lektoři diskutovali organizační i technické záležitosti provozu zařízení. Byly prezentovány nové pomůcky pro výcvik práce s proudnicí. HZS Olomouckého kraje prezentoval mikroprojekt Společný zásah – speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov, který byl realizován ve flashover kontejneru Hamry s PSP Opole.

Druhý blok byl věnován přednáškám zahraničních kolegů. Slovenští kolegové prezetovali dosavadní činnost ve flashover kontejneru v Malackách, který uvedli do provozu ve spolupráci s lektory HZS Olomouckého kraje v roce 2011. Slovenským kolegům se úspěšně daří rozvíjet odbornou přípravu v zařízení spalujícím tuhá paliva. Přednáška polských kolegů byla zaměřena na provádění výcviků, techniku práce s proudnicí a projekt na pořízení 22 výcvikových zařízení v Polsku. Polští kolegové čerpají při zavádění výcviku v zařízeních simulující reálné podmínky požáru zkušenosti od australských a novozélandských hasičů. Důsledkem jsou jisté odlišnosti od českého výcviku. V Polsku se používají flashover kontejnery na tuhá paliva, které nemají oddělenou spalovací komoru. Posluchači tak mohou lépe pozorovat volný rozvoj požáru. Omezením je, že není možné nasimulovat některé jevy nelineárního rozvoje požáru a hoření se hůře reguluje. Polští kolegové výcvik doplňují ukázkou specifických jevů hoření na „domku pro panenky“, který je v České republice spíše znám jako „flashoverbox“. Mírné rozdíly jsou i v technice práce s proudnicí. Díky odlišnému držení proudnice polští hasiči necvičí některé u nás používané postupy. Chápání správné aplikace vody při hašení požárů uvnitř budov je však naprosto totožné jako v České republice. Polští kolegové projevili zájem vyzkoušet si naše postupy a porovnat je s vlastními. Díky semináři se České asociaci hasičských důstojníků podařilo navázat kontakt s panem Szymonem Kokot-Gorou, který je jednou z vůdčích osobností v této oblasti v Polsku.

Třetí blok přednášek byl věnován novým trendům a rozborům zásahů s nelineárním rozvojem požáru. Zástupci VŠB – TU Ostrava a Plzeňského kraje přednesli závěry z výzkumu, který byl prováděn ve výcvikovém zařízení HZS ČR ve Zbirohu. Práce byly zaměřeny na velkorozměrové experimenty v zařízení simulujícím reálné podmínky požáru, ideální velikost vodní kapky a individuální odolnosti vůči tepelným rizikům. Rozbory zásahů se věnovaly požárům galvanovny v Lanškrouně a rodinného domu v Plotišti nad Labem. V obou případech se hasiči potýkali s nebezpečnými vlastnostmi kouře, jeho hořlavostí a výbušností.

Během semináře byla diskutována i Metodika techniky práce s proudnicí při hašení požárů v uzavřených prostorech. Metodika je připravena k vydání a v příštím roce bude publikována.
Seminář poskytl lektorům příležitost k setkání a výměně zkušeností. Podařilo se zajistit účast zahraničních lektorů a ověřit soulad českých postupů se světovými trendy.

Ing. Marek Sobek, Ing. Ivo Jahn
Česká asociace hasičských důstojníků

DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 IMG_20141127_113409