V návaznosti na situaci v České republice a doporučením omezit akce s velkou koncentrací osob, jsme se rozhodli přesunout termín „Dne požární bezpečnosti“ z pátku 13.3.2020 na pátek 13.11.2020. Tématem zůstává „Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách“ Petr Ošlejšek Česká asociace hasičských důstojníků