23.10.2016 se v Kodani uskutečnila konference zaměřená na zhodnocení současných poznatků o výskytu rakoviny u hasičů v důsledku výkonu jejich povolání. Na konferenci byly prezentovány současné výsledky výzkumu výskytu rakoviny u hasičů, především v USA a Skandinávii.