Členové České asociace hasičských důstojníků se od roku 2005 věnují problematice speciálního výcviku hasičů v zařízeních simulující reálné podmínky požáru (flashover kontejnery). Nedílnou součástí tohoto výcviku je správná praxe v používání proudnice. Na základě studia zahraničních zdrojů a po praktickém ověření při stovkách výcviků vznikla metodika, kterou předkládáme všem hasičům k využití při odborné přípravě. Metodika by měla dát […] ↓ Read the rest of this entry…