Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti. V roce 2013 bude Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. září. I nadále zůstává zachována symbolika pátku, který je třináctým dnem v měsíci.