Projekt HELI4Rescue dává záchranným složkám a organizacím působící v oblasti ochrany obyvatelstva možnost definovat požadavky na VTOL (letadlo s kolmým vzletem a přistáním), který bude využíván pro transport těžkých nákladů v místech mimořádných událostí (poslední mile). zbytek článku