KONSPEKTY odborné přípravy

Požární taktika - základy požární taktiky

číslonázevsoubor ke stažení
1 - 1 - 01 Proces hoření

Stáhnout

1 - 1 - 02 Rozdělení hořlavých látek a jejich požárně technické charakteristiky (oprava)

Stáhnout

1 - 1 - 03 Nežádoucí hoření - požár / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 1 - 04 Parametry požáru

Stáhnout

1 - 1 - 05 Produkty hoření

Stáhnout

1 - 1 - 06 Dokumentace zdolávání požáru - všeobecně / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 1 - 07 Dokumentace zdolávání požáru určeného objektu / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 1 - 08 Organizace a řízení zásahu / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 1 - 09 Požární útok, požární ochrana / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 1 - 10 Výměna plynů při požáru

Stáhnout

1 - 1 - 11 Odhad sil a technických prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru

Stáhnout

Požární taktika - záchranné práce

číslonázevsoubor ke stažení
1 - 2 - 01 Záchrana osob obecně - aspekty provázející záchranu / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

1 - 2 - 02 Záchrana osob z výšky

Stáhnout

1 - 2 - 03 Záchrana osob z demolic a závalů

Stáhnout

1 - 2 - 04 Vyprošťování osob z výtahů

Stáhnout

1 - 2 - 05-1 Práce na vodě - teoretická příprava

Stáhnout

1 - 2 - 05-2 Práce na vodě - práce na klidné hladině

Stáhnout

1 - 2 - 05-3 Práce na vodě - práce na tekoucí vodě

Stáhnout

1 - 2 - 05-4 Práce na zamrzlých hladinách a tocích

Stáhnout

1 - 2 - 06 Záchrana osob při požárech

Stáhnout

1 - 2 - 07 Záchrana zavalených a zasypaných osob

Stáhnout

1 - 2 - 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

Stáhnout

1 - 2 - 09-1 Vnikání do uzavřených prostor - Mechanické zábrany

Nutné přihlášení

1 - 2 - 09-2 Vnikání do uzavřených prostor - Zamknuté dveře s cylindrickou vložkou, přídavné zámky a dveřní závory

Nutné přihlášení

1 - 2 - 09-3 Vnikání do uzavřených prostor - Zaklaplé dveře s cylindrickou vložkou Nutné přihlášení
1 - 2 - 09-4 Vnikání do uzavřených prostor - Interiérové dveře

Nutné přihlášení

1 - 2 - 09-5 Vnikání do uzavřených prostor - Okna a balkónové dveře

Nutné přihlášení

1 - 2 - 09-6 Vnikání do uzavřených prostor - Uzamknutý automobil

Nutné přihlášení

1 - 2 - 10 Použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu, kotvení a vyvazování

Stáhnout

Požární taktika - hasební prostředky

číslonázevsoubor ke stažení
1 - 3 - 01 Hašení vodou, vodní proudy, proudnice

Stáhnout

1 - 3 - 02 Hašení požárů a řezání konstrukcí vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením COBRA

Stáhnout

1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

Stáhnout

1 - 4 - 04 Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru

Stáhnout

číslonázevsoubor ke stažení
2 - 01 Požáry otevřených technologických zařízení v chemickém průmyslu

Stáhnout

2 - 02 Činnost jednotek PO při zásahu s nebezpečnou látkou / 2. aktualizované vydání /

Stáhnout

2 - 03 Metody zdolávání požárů za přítomnosti práškových a alkalických kovů

Stáhnout

2 - 04 Požáry výškových budov a jejich zdolávání

Stáhnout

2 - 05 Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

Stáhnout

2 - 06 Plynárenská zařízení - Taktika zásahu při mimořádných událostech spojených s rizikem úniku plynu

Stáhnout

2 - 07 Lesní požáry

Stáhnout

2 - 08 Hašení komínových požárů

Stáhnout

Požární taktika - věcné prostředky

číslonázevsoubor ke stažení
3-1-01 Používání vzduchových dýchacích přístrojů u jednotek požární ochrany

Stáhnout

Dopravní nehody

číslonázevsoubor ke stažení
4-2-01 Konstrukce vozidel

Stáhnout

4-2-02 Pracovní postupy při vyprošťování

Stáhnout

4-2-03 Speciální technické prostředky pro vyprošťování

Stáhnout

4-2-04 Taktika zásahu při dopravních nehodách

Stáhnout

4-2-05 Zásah u vozidel s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG, Bio DME, Hybrid, Fuel Cell, H2)

Stáhnout

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi