BOJOVÝ ŘÁD jednotek požární ochrany taktické postupy

Obecné zásady

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / O Přijetí zprávy o události 30. 11. 2017

Stáhnout 

2 / O Vyhlášení poplachu jednotce 30. 11. 2017

Stáhnout  

3 / O Výjezd jednotky 30. 11. 2017

Stáhnout  

4 / O Doprava na místo zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

5 / O Příjezd na místo zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

6 / O Průzkum 30. 11. 2017

Stáhnout 

7 / O Záchrana osob 30. 11. 2017

Stáhnout  

8 / O Záchrana zvířat 30. 11. 2017

Stáhnout  

9 / O Záchrana majetku 30. 11. 2017

Stáhnout 

10 / O Předání místa zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

11 / O Odjezd z místa zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

12 / O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout  

13 / O Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti 30. 11. 2017

Stáhnout  

14 / O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích 30. 11. 2017

Stáhnout 

Nebezpečí

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / N Nebezpečí fyzického vyčerpání 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / N Nebezpečí infekce 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / N Nebezpečí intoxikace 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / N Nebezpečí ionizujícího záření 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / N Nebezpečí opaření 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / N Nebezpečí pádu 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / N Nebezpečí podchlazení a omrznutí 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / N Nebezpečí poleptání 30. 11. 2017

Stáhnout

9 / N Nebezpečí popálení 30. 11. 2017

Stáhnout

10 / N Nebezpečí na pozemních komunikacích 30. 11. 2017

Stáhnout

11 / N Nebezpečí přehřátí 30. 11. 2017

Stáhnout

12 / N Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") 30. 11. 2017

Stáhnout

13 / N Nebezpečí udušení 30. 11. 2017

Stáhnout

14 / N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 30. 11. 2017

Stáhnout

15 / N Nebezpečí utonutí 30. 11. 2017

Stáhnout

16 / N Nebezpečí výbuchu 30. 11. 2017

Stáhnout

17 / N Nebezpečí zasypání a zavalení 30. 11. 2017

Stáhnout

18 / N Nebezpečí zřícení konstrukcí 30. 11. 2017

Stáhnout

19 / N Nebezpečí ztráty orientace 30. 11. 2017

Stáhnout

20 / N Nebezpečí z ohrožení zvířaty 30. 11. 2017

Stáhnout

21 / N Nebezpečí na železnici 30. 11. 2017

Stáhnout

22 / N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí 30. 11. 2017

Stáhnout

23 / N Nebezpečí polychlorovaných bifenylů 30. 11. 2017

Stáhnout

Řízení

číslo název datum vydání soubor ke stažení 
1 / Ř Řízení zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

2 / Ř Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek 30. 11. 2017

Stáhnout  

3 / Ř Štáb velitele zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout  

4 / Ř Velitel úseku, velitel sektoru 30. 11. 2017

Stáhnout 

5 / Ř Velitel jednotky na místě zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

6 / Ř Činnost hasičů na místě zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

7 / Ř Organizace místa zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout  

8 / Ř Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) 30. 11. 2017

Stáhnout  

9 / Ř Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

10 / Ř Uzavření místa zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

11 / Ř Práce se sdělovacími prostředky při zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout 

12 / Ř Zpráva o zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout  

Ochrana obyvatelstva

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / Ob Činnost jednotek při povodních 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / Ob Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / Ob Varování obyvatelstva 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / Ob Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / Ob Objektová evakuace 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / Ob Plošná evakuace 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / Ob Evakuační středisko 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / Ob Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování 30. 11. 2017

Stáhnout

9 / Ob Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí 30. 11. 2017

Stáhnout

Požární zásah

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / P Zdolávání požáru 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / P Požární útok 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / P Požární obrana 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / P Zásobování vodou 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / P Hašení požáru za nedostatku vody 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / P Hašení požáru za silného větru 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / P Hašení požáru za siného mrazu 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / P Hašení požáru při silném zakouření 30. 11. 2017

Stáhnout

9 / P Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře 30. 11. 2017

Stáhnout

10 / P Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře 30. 11. 2017

Stáhnout

11 / P Hašení požáru ve sklepních prostorech budov 30. 11. 2017

Stáhnout

12 / P Hašení bytových požárů 30. 11. 2017

Stáhnout

13 / P Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru 30. 11. 2017

Stáhnout

14 / P Požáry garáží 30. 11. 2017

Stáhnout

15 / P Požáry střešních konstrukcí 30. 11. 2017

Stáhnout

16 / P Požáry vícepodlažních a výškových budov 30. 11. 2017

Stáhnout

17 / P Požáry na stavbách 30. 11. 2017

Stáhnout

18 / P Požáry na polích 30. 11. 2017

Stáhnout

19 / P Požáry v objektech textilního průmyslu 30. 11. 2017

Stáhnout

20 / P Požáry v kabelových kanálech a prostorech 30. 11. 2017

Stáhnout

21 / P Lesní požáry 30. 11. 2017

Stáhnout

22 / P Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách 30. 11. 2017

Stáhnout

23 / P Požáry otevřených technologických zařízení 30. 11. 2017

Stáhnout

24 / P Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách 30. 11. 2017

Stáhnout

25 / P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V 30. 11. 2017

Stáhnout

26 / P Požáry skládek tuhých odpadů 30. 11. 2017

Stáhnout

27 / P Požáry budov zdravotnických zařízení 30. 11. 2017

Stáhnout

28 / P Požáry zemědělských objektů 30. 11. 2017

Stáhnout

29 / P Požáry malých plavidel 30. 11. 2017

Stáhnout

30 / P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích 30. 11. 2017

Stáhnout

31 / P Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech 30. 11. 2017

Stáhnout

32 / P Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny 30. 11. 2017

Stáhnout

33 / P Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem 30. 11. 2017

Stáhnout

34 / P Požáry hořlavých prachů 30. 11. 2017

Stáhnout

35 / P Požáry na pilách a ve skladech dřeva 30. 11. 2017

Stáhnout

36 / P Hašení požárů hromad uhlí 30. 11. 2017

Stáhnout

37 / P Požáry v trolejbusových a tramvajových depech 30. 11. 2017

Stáhnout

38 / P Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) 30. 11. 2017

Stáhnout

39 / P Požáry v divadlech 30. 11. 2017

Stáhnout

40 / P Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017

Stáhnout

41 / P Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin 30. 11. 2017

Stáhnout

42 / P Požáry na tržnicích a prodejních stáncích 30. 11. 2017

Stáhnout

43 / P Požáry mrazírenských zařízení a budov 30. 11. 2017

Stáhnout

44 / P Požáry dálkovodů hořlavých kapalin 30. 11. 2017

Stáhnout

45 / P Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice 30. 11. 2017

Stáhnout

46 / P Plynárenská zařízení, Těžební sondy 30. 11. 2017

Stáhnout

47 / P Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017

Stáhnout

48 / P Požáry fotovoltaických elektráren 30. 11. 2017

Stáhnout

49 / P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem 30. 11. 2017

Stáhnout

Součinnost

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / S Zásahy v objektech a na zařízeních armády 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / S Zdravotnická záchranná služba 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / S Zásah pod trakčním vedením 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / S Zásah v železničním tunelu 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / S Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / S Zásah v silničním tunelu 30. 11. 2017

Stáhnout

9 / S Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev  30. 11. 2017

Stáhnout

10 / S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly 30. 11. 2017

Stáhnout

11 / S Třídění velkého počtu zraněných metodou START 30. 11. 2017

Stáhnout

12 / S Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout

13 / S Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích 30. 11. 2017

Stáhnout

14 / S Zásahy v objektech Vězeňské služby 30. 11. 2017

Stáhnout

Dopravní nehody

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / D Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / T Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / T Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / T Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / T Automobily s palivem CNG, LPG 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / T Automobily s hybridním pohonem 30. 11. 2017

Stáhnout

Nebezpečné látky

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / L Zásah s přítomností nebezpečných látek 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / L Činnost hasičů v nástupním prostoru 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / L Činnost hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / L Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / L Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / L Dekontaminační prostor 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / L Dekontaminace zasahujících hasičů 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / L Dekontaminace biologických látek 30. 11. 2017

Stáhnout

9 / L Dekontaminace radioaktivních látek 30. 11. 2017

Stáhnout

10 / L Havárie ohrožující vody, Ropné havárie 30. 11. 2017

Stáhnout

11 / L Ropné havárie - norné stěny 30. 11. 2017

Stáhnout

12 / L Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací 30. 11. 2017

Stáhnout

13 / L Zápalné láhve 30. 11. 2017

Stáhnout

14 / L Přečerpávání hořlavých kapalin 30. 11. 2017

Stáhnout

15 / L Zásahy s únikem čpavku (amoniaku) 30. 11. 2017

Stáhnout

16 / L Zásahy s únikem chlóru 30. 11. 2017

Stáhnout

17 / L Dekontaminace nebezpečných chemických látek 30. 11. 2017

Stáhnout

Tecnický zásah

číslonázevdatum vydánísoubor ke stažení
1 / T Vyprošťování osob ze zřícených budov 30. 11. 2017

Stáhnout

2 / T Záchrana osob ze zřícených budov 30. 11. 2017

Stáhnout

3 / T Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů 30. 11. 2017

Stáhnout

4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů 30. 11. 2017

Stáhnout

5 / T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu 30. 11. 2017

Stáhnout

6 / T Svahové deformace (sesuvy) 30. 11. 2017

Stáhnout

7 / T Havarijní kácení dřevin 30. 11. 2017

Stáhnout

8 / T Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením 30. 11. 2017

Stáhnout

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi