Výroční zpráva o činnosti České asociace hasičských důstojníků, o.s. za rok 2013. Výroční zprávu je možné si stáhnout ve formátu PDF.