ČAHD znak

Z činnosti ČAHD

Česká asociace hasičských důstojníků již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. Většina lidí považuje pátek třináctého za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru zlomit a poskytnout veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků a různých preventivních akcí informace o tom, jak předcházet požárům či jiným mimořádným událostem nebo jak se při nich správně chovat.

V letošním roce byl „Den požární bezpečnosti“ vyhlášen na pátek 13. června 2014 a různou formou se k němu připojili profesionální i dobrovolní hasiči z Jihomoravského, Karlovarského, Královehradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Ústeckého a Zlínského kraje.

V uvedených krajích organizovali hasiči dny otevřených dveří na požárních stanicích, prováděli ukázky požární techniky, zásahy složek integrovaného záchranného systému a cvičení s tématikou záchrany a evakuace osob. Nezapomněli ani na akce preventivně výchovné činnosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, soutěže pro děti a v neposlední řadě zjištění průjezdnosti ulic v hustě obydlených částech měst.

Do organizací jednotlivých akcí bylo zapojeno přes 400 profesionálních a dobrovolných hasičů a navštívilo je více jak 15 500 návštěvníků.

Ing. Jaroslav Černý
za Českou asociaci hasičských důstojníků, z.s.

 

2 3 4