Semináře Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva vzbudily opět velkou pozornost

30.10.2023

Ve dnech 24. a 26. října 2023 proběhly v prostorách Domu techniky v Pardubicích a v prostorách VŠB – TU Ostrava, FBI, v Ostravě-Výškovicích, dva odborné semináře pořádané Českou asociací hasičských důstojníků, z.s., s názvem Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Na seminářích dále spolupracovali MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, HZS Moravskoslezského kraje a HZS Olomouckého kraje. 

20231026_065534273_ios

Cílem odborných seminářů bylo rozebrat problematiku kategorizace staveb, seznámit s principy kategorizace staveb a s platnou právní úpravou vycházející ze zákona o požární ochraně a vyhlášky o kategorizaci staveb. Seminář byl podrobně zaměřen na charakteristiky a kritéria stavby nezbytné pro její správné zařazení do kategorií z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, které jsou nezbytné pro správné určení rozsahu provádění výkonu státního požárního dozoru v této oblasti.

Odborné semináře byl primárně určeny pro zaměstnance státní správy a samosprávy, stavebních úřadů, pro příslušníky HZS ČR i odbornou veřejnost. Odborných seminářů se zúčastnilo více než 120 osob.

Semináře byly tematicky rozděleny do tří bloků. V prvním bloku byli účastníci odborného semináře seznámeni s postupem a postavením HZS kraje jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Druhý blok byl zaměřen na kritéria kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Ve třetím závěrečném bloku pak byla rozebrána problematika opravných prostředků proti závazným stanoviskům HZS kraje.

Navzdory tomu, že od nabytí účinnosti vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva uplynuly již téměř 2 roky, stále, zejména mezi zaměstnanci stavebních úřadů, budí značnou pozornost, o čemž svědčilo množství dotazů v rámci obou seminářů.  

20231026_112623224_ios Img_3251 Foto-pardubice-1

« zpět

Kontaktujte nás

Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

cahd@cahd.cz

+420 950 730 300, +420 950 730 304

Sdílejte s námi