Nejčastější dotazy a odpovědi

Jméno: Václav V., Ostrava
Dotaz: Máme hlásič požáru i detektor plynu již několik let, avšak nejsou zapojeny. Musel jsem je odpojit z důvodu planých poplachů. Toto bylo výslovně na přání manželky, která už neměla nervy snášet to strašné vytí bezdůvodně. Firma, která nám to nainstalovala, zkrachovala, takže jsem neměl možnost toto konzultovat a tudíž bychom potřebovali poradit, jak eliminovat tuto nežádoucí činnost. Doufám, že tyto záležitosti bychom mohli konzultovat u vás.
Odpověď: Možných příčin Vámi uváděných problémů je několik. Jedním z nich může být samozřejmě vadný výrobek. Dalším problémem může být funkce signalizace vybité baterie, u některých druhů detektorů je tento signál totožný s varovným signálem. Třetí možností je nevhodně zvolený druh hlásiče (detektoru) a jeho špatné umístění v místnostech, kde je např. velká vlhkost nebo prašnost. Hlásiče obsahují čidla, která fungují na různých principech. Jejich stručný přehled najdete na stránkách České asociace hasičských důstojníků, v sekci Detektory.

Jméno: Alena K., Bohumín
Dotaz: Přesto, že se píše, že je snadné upevnění, je nějaká firma, která to udělá? Starší osoba nic nenavrtá, takže proto tato otázka. Díky
Odpověď: Možností upevnění detektorů a hlásičů je několik. Vedle vrtání a upevnění pomocí vrutů, je možno umístit hlásiče pomocí oboustranné lepicí pásky. Pokud byste trvala na upevnění pomocí vrutů, Česká asociace hasičských důstojníků nemůže doporučovat žádnou firmu, protože nemá odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb.

Jméno: Jakub H., Darkovice
Dotaz: Měly by se přidat i informace, konkrétně, které hlásiče doporučujete a za jakou cenu. Srovnání např. dTest
Odpověď: Česká asociace hasičských důstojníků nemůže doporučovat výrobky, protože nemá žádnou odpovědnost za jejich kvalitu a poskytované služby jejich dodavateli.

Jméno: Marek G., Rakovník
Dotaz: Je možné napsat nějaký postup jak se zachovat v případě, že hlásič začne signalizovat? Kolik mám času? Co mám provést jako první? Na co nezapomenout? Děkuji
Odpověď: Tuto otázku je nutno rozdělit na dvě části. První část se týká detektorů nebezpečných plynů, druhá pak samotných hlásičů požáru.
V případě prvního signalizování detektorem plynu je zaznamenána teprve hodnota dosahující 10 % dolní meze výbušnosti. Máte tedy dostatek času na vyhledání zdroje úniku plynu a jeho zastavení. Větrejte a zavolejte odbornou plynařskou firmu, která vám plynové zařízení zkontroluje a popř. zjistí místo úniku plynu. Hasiči vám pouze mohou změřit koncentraci v prostoru, ale nejsou vybaveni na to, aby vám plynové zařízení opravili, popř. instalovali bezpečnostní prvky. Je nutno preventivně odpojit všechny možné iniciátory požáru popř. výbuchu (tzn. lednice, varné konvice, televize apod., nejlépe vypnout jistič). Stručné zásady chování při úniku plynu a zásady první pomoci jsou uvedeny v informačních letácích, které jsou k volnému stažení na webových stránkách České asociace hasičských důstojníků.
V druhém případě, kdy se jedná o signalizaci hlásičem požáru, který reaguje na přítomnost kouře, je nejdůležitější zjistit ohnisko požáru a pokud to je ve Vašich silách uhasit jej. Poté trvale větrejte. Hlásiče požáru rovněž signalizuji velmi rychle a v dostatečném předstihu. Pokud je již požár většího rozsahu, pak neprodleně volejte tísňovou linku 150 nebo 112, nejlépe zavřete okna a dveře (zabráníte tím přístupu vzdušného kyslíku, který podporuje hoření), opusťte zakouřený prostor do bezpečné zóny a vyčkejte příjezdu hasičů.

Jméno: Karolina M., Brno
Dotaz: Může se stát, že nějaký kouř z nějaké látky nebo nějaký plyn hlásič nedetekuje?
Odpověď: Nemělo by se to stát, pokud hlásič je instalován a udržovánv souladu s pokyny výrobce přiloženými při jeho koupi prodávajícím, ve kterých by mělo být uvedeno, do kterých prostorů se umisťuje, jakým způsobem a jak často se má hlásič udržovat, kontrolovat (testovat). Nejčastější příčinou snižování citlivosti a životnosti hlásiče je usazený prach a mastnota. Ty mohou zalepit větrací otvory, a zamezit tak průniku kouře nebo plynu k hlásiči. Proto je vhodné při každém testu hlásič očistit. Na rozdíl od hasicího přístroje, nemusí test provést vyškolená osoba, ale i sám uživatel hlásiče – např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka (čímž se kontrolně spustí alarm). Jinak stačí podle návodu k použití daného výrobce v hlásiči vyměnit baterii. U většiny hlásičů je životnost udána v přiložených pokynech, se kterými je potřebné se důkladně seznámit, případně životnost baterie vyznačit přímo na hlásiči.