Radu ČAHD tvoří prezident, viceprezident, sekretář a vedoucí jednotlivých odborných skupin. Rada řídí činnost sdružení a zabezpečuje veškeré její aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku.

Složení rady ČAHD

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
Ing. Martin Pliska
Ing. Marek Sobek
Ing. Pavel Thin
Mgr. Jonáš Vachta
Milada Nevrlá

Rada byla zvolena na Sněmu ČAHD 1.12.2017 na období 4 let.
Kontrolu hospodaření ČAHD zajišťuje Dozorčí rada ČAHD, kterou volí sněm ČAHD. Předseda Dozorčí rady má právo účastnit se jednání Rady.

Dozorčí rada

Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. – předseda
Ing. Karel Kolářík
Ing. Jiří Scheibinger

Složení Dozorčí rady bylo zvolené na Sněmu ČAHD dne 1.12.2017.