Radu ČAHD tvoří prezident, viceprezident, sekretář a vedoucí jednotlivých odborných skupin. Rada řídí činnost sdružení a zabezpečuje veškeré její aktivity v době mezi jednotlivými zasedáními Sněmu ČAHD. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku.

Složení rady ČAHD

 

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

 

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.

 

Ing. Zdeněk Nytra

 

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.  

 

Ing. Marek Sobek  

 

Ing. Martin Žaitlik 
  Mgr. Jonáš Vachta 

 

 

 

Ing. Světluše Folwarczná  
   

Rada byla zvolena na Sněmu ČAHD 29.11.2013 na období 4 let a doplněna na návrh rady ČAHD na sněmu 25.11. 2016 o pokladníka asociace Ing. Žanetu Pekárkovou.

Kontrolu hospodaření ČAHD zajišťuje Dozorčí rada ČAHD, kterou volí sněm ČAHD. Předseda Dozorčí rady má právo účastnit se jednání Rady.

Dozorčí rada

Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. – předseda
Ing. Karel Kolářík
Ing. Jiří Scheibinger

Složení Dozorčí rady bylo zvolené na Sněmu ČAHD dne 9.12.2011.