Vylosováno 13 výherců hasičské ankety k detektorům plynů a požárů

Celkem 320 dospělých z celé České republiky vyplnilo internetový dotazník v hasičské anketě o ceny s názvem „Bezpečně doma“, která zjišťovala během ledna a února 2014 míru povědomí o detektorech (hlásičích) požárů a detektorech nebezpečných plynů a možnostech jejich využití v domácnostech. Připravila ji Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a HZS Olomouckého kraje.

Bez názvu

Ve středu 5.3.2014 bylo vylosováno deset výherců dvojice hlásičů a rodinných vstupenek do Hasičského muzea města Ostravy, další tři výherci byli vybráni z těch, kteří vyplnili formulář ankety na www.cahd.cz právě 11.2.2014, což byl Den evropského tísňového čísla 112. Ceny budou výhercům zaslány poštou.

První tři vylosovaní (z celého dvouměsíčního období dotazování) získají vždy jeden detektor plynu (na zemní plyn a propan-butan) a jeden hlásič požáru. Lidé, vylosovaní na čtvrtém a desátém místě, obdrží rodinnou vstupenku do Hasičského muzea města Ostravy. Tři výherci v souvislosti s evropskou tísňovou linkou 112 obdrží věcné ceny, mj. knihy a stolní hry.

Výherci požárního hlásiče a detektoru plynu: Petr Lödar, Praha, Jarmila Benešová, Olomouc, Monika Mazurková, Pelhřimov.

Výherci rodinné vstupenky do Hasičského muzea města Ostravy: Anna Klučíková, Petřvald, Petr Krzyzoszczak, Bohumín, Eva Kovalová, Ostrava, Michal Krejčiřík, Horní Benešov, Jakub Harviš, Darkovice, Adam Schneider, Bohumín, Josef Bakalík, Karviná.

Výherci věcných cen v rámci tísňové linky 112: Radomír Mika, Klimkovice, Jiří Segeťa, Ostrava, Lukáš Rada, Přerov.

Anketu připravila na svých stránkách (www.cahd.cz, stránka Ochrana proti únikům plynů a požárům) Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a HZS Olomouckého kraje. Je součástí dlouhodobé kampaně, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu a vzniku oxidu uhelnatého v domácnostech, Tato kampaň odstartovala loni v létě. Přesná adresa hasičské ankety i celé kampaně je: http://www.cahd.cz/?page_id=835

Hasiči od loňského léta působí například letáky či podrobnými informacemi na svém webu, doplňovanými o stanoviska nejrůznějších odborníků. Například hasiči z HZS MSK nechali po celý měsíc listopad 2013 vyvěsit více než 1300 varovných letáků A5 v dopravních prostředcích městské i dálkové veřejné dopravy, jezdících po celém Moravskoslezském kraji, včetně Ostravy. Dopravci poskytli svá reklamní místa zdarma.

V listopadu 2013 hasiči z HZS MSK připravili v Ostravě seminář pro zástupce vlastníků bytových domů a bytových družstev z celého Moravskoslezského kraje, zaměřený na problematiku ochrany domácností před nebezpečnými plyny a požáry. Zájem byl veliký. Přišlo pět desítek zástupců vlastníků a družstev.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události – v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm, o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Po zahájení kampaně ještě výbuch plynu např. „úřadoval“ (loni v září) na bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Tam se obešel shodou okolností bez zranění, ale také s velkou materiální škodou. Úmrtí muže si vyžádal na začátku února 2014 výbuch rodinného domku v Ostravě-Martinově, kde je zatím nejpravděpodobnější příčinou únik plynu, nebo závada na plynovém spotřebiči. (Přesná příčina je ale zatím v šetření….)

Časté jsou dnes také otravy zplodinami při nedokonalém spalování (například karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.

Varovné letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty i jednotlivci (obcemi, bytovými družstvy, hasičskými preventisty apod…) na webu asociace ČAHD. Jsou zde k dispozici mj. i seznamy detektorů konkrétních plynů – metanu, propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory (podobně jako hlásiče požáru v případě požárů) velmi snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje