Bezpečnostní průtoková pojistka

Jedná se o bezpečnostní prvek, který se instaluje na plynových potrubích.

V případě narušení těsnosti potrubí, např. z důvodu jeho poškození, může docházet k masivním únikům plynu. V těchto případech reaguje bezpečnostní průtoková pojistka, která je nastavena na určitou limitní hodnotu průtoku plynu.

Bezpečnostní pojistka neovlivní běžný provoz spotřebičů.

Při únicích plynu v menším objemu, i když se jedná o dlouhodobý únik, se bezpečnostní pojistka neuzavře. Instalaci bezpečnostní průtokové pojistky je vhodné kombinovat s jinými bezpečnostními prvky.

bez poj

 

Zdroje

 

http://www.az-pokorny.cz/produkty/prutokove-pojistky-gst/