Protipožární armatury na plynových rozvodech

Protipožární armatura je technickým zařízením ke snížení teoretické intenzity požáru, zabránění a přenesení požáru a možnosti vzniku výbušné směsi v dalších prostorách objektu. Protipožární armaturou může být např. protipožární kohout, kohout s protipožární vsuvkou nebo protipožární vsuvka.

Princip protipožární armatury spočívá v automatickém uzavření průtoku plynu při zvýšení teploty v okolním prostředí nad stanovenou hodnotu. Tato armatura se používá při umístění hlavního uzávěru plynu uvnitř budovy nebo nejdále ve vzdálenosti do 1 m za prostupem obvodovou zdí, maximálně 1,8 m nad terénem nebo podlahou.

Domovní plynovody je nutno projektovat, zřizovat a provozovat s ohledem na minimalizaci následků v případě jejich poruchy a úniku plynu tak, aby se snížily možnosti vzniku požáru, jeho šíření, nebezpečí výbuchu a jeho následky.

 
 
 
 

PP arma

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Závitová vsuvka s protipožární armaturou

Zdroje

ČSN 38 6405: Plynová zařízení. Zásady provozu.

TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.