Statistika počtů usmrcených, raněných osob v důsledku všech požárů a požárů budov pro bydlení v České republice

 

tab2

 

tab3

 

Vysvětlivky:

Usmrcenými osobami jsou ty, které byly usmrceny před zásahem nebo v době zásahu jednotek požární ochrany.

Zraněnými osobami jsou ty, u nichž došlo k poškození zdraví před zásahem nebo v době zásahu jednotek požární ochrany.

 

graf2

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že procentuální zastoupení požárů budov určených pro bydlení je v celkovém počtu požáru nevýrazný, v průměru za poslední pětileté období 18%. Alarmujícím číslem se ovšem stává procento usmrcených a zraněných osob při požárech v budovách pro bydlení, které se pohybuje na hranici 50 % z celkového počtu požárů. Hasiči v ČR vyjíždějí v průměru 10 krát za den k požárům budov pro bydlení!
Poměr počtů usmrcených a zraněných osob při požárech v obytných budovách a u ostatních požárů v České republice je uveden v následující tabulce a znázorněn v grafech uvedených níže.

Poměr počtů usmrcených a zraněných osob při požárech v obytných budovách a ostatních požárech v České republice

 

tab4

*) Ostatní požáry jsou všechny další kromě požárů v obytných budovách např. požáry dopravních prostředků, budov občanské výstavby, lesů, atd.

 

graf3

 

graf4