Statistika úniků nebezpečných plynů v České republice

 
 

tabulka1

 

Vysvětlivky:

Usmrcenými osobami jsou ty, které byly usmrceny před zásahem nebo v době zásahu JPO.

Zraněnými osobami jsou ty, u nichž došlo k poškození zdraví před zásahem nebo v době zásahu JPO.

Zachráněnými osobami se rozumí osoby, které v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou pomocí záchranáře.

Evakuovanými osobami se rozumí osoby, které v souvislosti s událostí opustily na základě informace o hrozícím nebezpečí na pokyn objekt.

 

graf1

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet evakuovaných osob. Počet osob usmrcených v důsledku otravy nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí (výbuch s následným požárem). Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!