Oxid uhelnatý

 
 

fh

 

Chemický vzorec: CO

Vlastnosti: extrémně hořlavý toxický

bezbarvý plyn, bez zápachu, bez chuti, lehčí než vzduch.
Oxid uhelnatý je značně jedovatý. Jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímž vytváří karboxyhemoglobin (COHb), čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dvousetkrát silnější než u kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Příznaky otravy se objevují již při přeměně 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Toto je podstatou jednoho ze škodlivých vlivů kouření.
Otrava CO se vyskytuje např. v uzavřených prostorech, kde jsou v činnosti spalovací motory nebo při špatném odvětrání spotřebičů.

Výskyt: zanesené komíny, ventilační systémy, poškozené potrubí určené k odvodu spalin, karmy, kotle, plynové spotřebiče, při kouři, ve výfukových plynech spalovacích motorů, v koksárenském plynu, svítiplynu.

Použití: Oxid uhelnatý se dříve používal jako plynné palivo (například součást svítiplynu). Jeho směs s vodíkem (vodní plyn) je jedním z meziproduktů používaných v těžkém chemickém a potravinářském průmyslu. Při výrobě železa vzniká oxid uhelnatý z uhlíku obsaženého v koksu a spolu s ním funguje jako redukční činidlo.

První pomoc: postiženému zajistit přísun čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání a přivolat lékaře.

Možnosti výskytu oxidu uhelnatého v domácnostech

 

ka