Detektory (hlásiče) požáru

 
 

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu (zpravidla optický a akustický signál). Jde o finančně dostupné zařízení s jednoduchou instalací, které dokáže pracovat autonomně (nezávisle na jiných zdrojích energie, postačí baterie).

Detektor není vhodné umisťovat:

  • ve vrcholu půdního prostoru u sedlové střechy (tvar střechy ve tvaru písmene A) a všude tam, kde dochází ke snížené cirkulaci vzduchu (na rozhraní stěny a stropu)
  • v prostorách, kde je zvýšený výskyt prachu a vodní páry (koupelny), v části prostoru, kde dochází k vysoké cirkulaci vzduchu, v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů (nad topením), zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu,
  • do prostorů s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

 

Druhy požárních hlásičů:

Opticko-kouřový požární hlásič: vyhodnocuje výskyt kouře na základě porovnání obtížnosti průchodu světelného paprsku komorou, do které při požáru vniknou částečky kouře. Principem detekce tohoto druhu požárních hlásičů je odraz paprsků od pevných částic (např. saze, páry), které vznikají při hoření.

Tento hlásič je spolehlivý, levný a velmi odolný proti falešným poplachům. Nejčastěji se montuje do obývacích pokojů, ložnice, na chodby atd. Není vhodný do prašných a vlhkých prostor (prašné provozy, koupelny atd.)

Ionizační požární hlásič: detekuje změnu (pokles) vodivosti vzduchu, ke které dojde úbytkem ionizovaných částí vzduchu v měřící komůrce. Je velmi citlivý a rychlý při vyvolání poplachu. Není vhodný do místností s přítomnosti těkavých látek a vysokou vlhkostí (koupelna, kuchyň). Tento požární hlásič je možno instalovat v prašném prostředí, na rozdíl od opticko-kouřového hlásiče nereaguje na vyskytující se pevné částice ve vzduchu.

Teplotní hlásič:detekuje změnu teploty. V dnešní době jsou dva podtypy tohoto hlásiče.

Hlásič termomaximální (termostatický): reaguje na překročení teploty střeženého prostoru. Teplota vyhlášení poplachu je nastavena výrobcem hlásiče. Používá se tam, kde i za normálních okolností jsou ve vzduchu přítomny aerosoly, částice kouře a tam, kde v případě vzniku požáru dojde k nárůstu teploty – typicky kuchyně nad varnými deskami.

Hlásič termodiferenciální: detekuje rychlost nárůstu teploty střeženého prostoru. Pokud překročí nárůst teploty za určený čas nastavenou hodnotu, dojde k vyhlášení poplachu. Hlásič se používá v prostorách, kde i za normálního provozu jsou přítomny aerosoly nebo prach (krb, kamna nebo kotel), a kde dojde při požáru k rychlému nárůstu teploty. Požární hlásič s tímto principem je spolehlivý, ale jeho reakce na poplach není tak rychlá jako u opticko-kouřových nebo ionizačních hlásičů.

 

Přehled vybraných typů hlásičů požáru

tabulka hlasice pozaru

Upozornění:

Všechna uvedená zařízení jsou náhodně zvolené detektory výrobců, dovozců nebo distributorů, kteří jsou uvedeni v otevřeném seznamu firem na této webové stránce. Do otevřeného seznamu se lze přihlásit na uvedených kontaktech. Česká asociace hasičských důstojníků nemůže převzít žádnou odpovědnost za kvalitu uvedených výrobků.

hlasicepozaru

 

Zdroje:

cip.inshop.cz
shopbezpeci.cz
bezpecnejsidomov.cz
elcar.cz
jabloshop.cz