cahd

Fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků již pojedenácté vyhlašují fotosoutěž „Hasiči před i za objektivem“.
Partnerem fotosoutěže je HZS Moravskoslezského kraje, Požáry.cz a preventivně výchovný portál Hasík CZ.

Této soutěže se může zúčastnit každý z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, fotoamatéři z řad veřejnosti, ale i naši kolegové ze Slovenska.

Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

Kategorie A – vše kolem požárů

Kategorie B – vše mimo požáry – dopravní nehody, technické pomoci…

Kategorie C – výcviky, cvičení a hasičský sport všeho druhu

Kategorie D – všechno mimo zásah – technika, hasičské plesy a svatby, portréty hasičů, hasičská zátiší…

Bez názvu3

Formát zasílaných prací je stanoven na rozměr 21 x 29,7 cm (A4). Snímky nesmí obsahovat ani rámeček, ani doplněný text (název fotografie, jméno autora). Požadujeme rovněž zaslání digitální podoby snímků, jelikož jednu z cen určí laická veřejnost, a to prostřednictvím hlasování na webu. Fotografie pro internetové hlasování zasílejte v elektronické podobě na e-mail fotosoutez.hasici@seznam.cz.

O konečném zařazení fotografií do fotosoutěže rozhodne organizátor, na základě splnění stanovených podmínek. Forma přihlášení fotografií, souhlas se zveřejněním podléhají pravidlům soutěže.

Uzávěrka 11. ročníku fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem 2015“ je stanovena na 31. srpna 2015. Své fotografie zasílejte do tohoto termínu (nejpozději s datem odeslání v den uzávěrky) poštou nebo doručteosobně na korespondenční adresu: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Štěpán Mikulka, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál.

Po ukončení budou fotografie vyhodnoceny fotografem prof. Mgr. Jindřichem Štreitem. Výherci získají finanční ohodnocení. Další informace o fotografické soutěži i o výhercích z minulých ročníků jsou uvedeny na portálech www.hasik.cz a www.cahd.cz.

Vaše fotografie s hasičskou tematikou byly minulý rok v rámci „putovní výstavy“ vystavovány ve speciálních rámech přímo na ulicích i v prestižních galeriích.

Vystavovány byly nejlepší snímky, které byly v průběhu předchozích desíti ročníků do fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“ zaslány. A na závěr ukázka vítězných fotografii v kategorii A a D.

Obr. 1 Vítězná fotografie v kategorii A: autor Martin Šíbl „Svítání“

Bez názvu

Obr. 2 Vítězná fotografie v kategorii D: autor Štěpán Mikulka „Fyzická příprava ala Fryštenský“
Bez názvu2