Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky opět vytvořili v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“ (dále jen „SMP“). Jedná se o soubor dokumentů s aktualizací: Březen 2020, 16. vydání. Tento soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z […] ↓ Read the rest of this entry…