Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory krajů již tradičně vyhlašuje pátek 13. jako „Den požární bezpečnosti“. V letošním roce byly v kalendáři pátky 13. dva, dnem požární bezpečnosti byl vyhlášen pátek 13. října 2017. Hasiči se v tento „nešťastný“ den snaží různými preventivně výchovnými akcemi léty zakořeněnou pověru vyvrátit. Jako hlavní téma bylo pro letošní […] ↓ Read the rest of this entry…