Česká asociace hasičských důstojníků z.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky opět vytvořili v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“ (dále jen „SMP“). Jedná se o soubor dokumentů s aktualizací: Leden 2021, 17. vydání.